Size Özel Bir Sigortacınız Olsun İster miydiniz?

Hiç yorum yok

Generali Sigorta’n\uc0\u305 n reklamlar\u305 n\u305 bir süredir izliyordum. Önce e\u287 lenceli olmas\u305 dikkatimi çekti, sonra bir arkada\u351 \u305 m arac\u305 için bildi\u287 im iyi bir sigorta var m\u305 diye sorunca akl\u305 ma geldi Generali Ali diye:) Reklamlar\u305 akl\u305 mda kalm\u305 \u351 demek ki… Ü\u351 enmedim gittim sizin için arad\u305 m.
\
\

\
\
Zorunlu Trafik Sigortas\uc0\u305 veya kasko için Generali’nin 7/24 Özel Sigorta Dan\u305 \u351 manl\u305 \u287 \u305 hatt\u305 0850 555 55 55’i veya generali.com.tr den 1 dakikada teklif alabiliyorsunuz. Generali Sigorta mü\u351 terisi olmasan\u305 z dahi bir kez teklif al\u305 rsan\u305 z size ki\u351 isel sigorta dan\u305 \u351 man\u305 at\u305 yorlar. Bilgi alan ki\u351 i her arad\u305 \u287 \u305 nda, kar\u351 \u305 s\u305 nda ayn\u305 dan\u305 \u351 man\u305 buluyor. Böylece mü\u351 teriler sorunlar\u305 n\u305 her defas\u305 nda ba\u351 tan anlatmak zorunda kalm\u305 yor ve telefonda uzun uzun beklemeden i\u351 lerini kolayca halledebiliyor. Bildi\u287 iniz size özel bir sigortac\u305 n\u305 z oluyor:)
\
\
Bu arada Generali 1831 y\uc0\u305 l\u305 nda \u304 talya’da kurulmu\u351 ve 150 y\u305 ld\u305 r Türkiye’de faaliyet gösteriyormu\u351 . Tüm dünyada 65 milyonu a\u351 k\u305 n mü\u351 terisi varm\u305 \u351 . Bir sigorta \u351 irketi için oldukça güvenilirler yani.
\
\

\
\
Bugünlerde Zorunlu Trafik Sigortas\uc0\u305 nda %70’e varan indirimleri varm\u305 \u351 . E\u287 er yak\u305 n zamanda zorunlu trafik veya kasko sigortas\u305 yapt\u305 racaksan\u305 z Generali’den teklif almadan yapt\u305 rmay\u305 n derim. Teklifler ki\u351 iye ve arabaya özel yap\u305 ld\u305 \u287 \u305 için indirimler de ki\u351 iden ki\u351 iye farkl\u305 l\u305 k gösteriyor. Bu yüzden teklif al\u305 rken ya\u351 \u305 n\u305 z, araban\u305 z\u305 n yak\u305 t türü gibi etmenler de önemli oluyor.
\
\
Hemen teklif al\uc0\u305 p indirim kazanmak isterseniz, 31 Mart’a kadar generali.com.tr yi ziyaret edin.
\
\
1 Dakikada Teklif Almak için T\uc0\u305 klay\u305 n.
\
\

\
Bir boomads advertorial i\'e7eri\uc0\u287 idir.
-->}

Hiç yorum yok :