Onbinler Tek Ses: "Ölüm Yasasına Hayır"

Hiç yorum yok
 
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılması gündemde olan değişikliği protesto etmek için bugün Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde protesto gösterileri düzenlendi.

İstanbul'da Galatasaray Meydanı'ndan başlayıp, Taksim Meydanı'na kadar süren yürüyüşe kimi yayınlara göre 20 bin, kimi yayınlara göre de 40 bin kişi katıldı. Eyleme katılanlar "Canlı Hayatı Ucuz Değildir", "Sürgün İstemiyoruz", "Varolmak Haktır", "Kanlı Yasaya Hayır", "En Tehlikeli Tür TBMM" gibi pankartlar taşıdılar.  Yaşam hakkı savunucularının dile getirdiği sloganlar arasında “Ölüm Yasasına Hayır”, “Katil Meclis İstemiyoruz” ve “Yaşam Hakkı Engellenemez" gibi mesajlar bulunuyordu. Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı da "Bir Hayvan Nankör Olmadı İnsan Kadar" ve "Hayvana Atılan İğne Kırılsın" gibi renkli sloganlarıyla eyleme katılan tek taraftar grubuydu.

Eylemde türcülük ve hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen deneylere de dikkat çekildi. Eylem çağrısında strese girmemeleri için hayvanların eyleme getirilmemesi ricası yer aldıysa da, kimi katılımcılar bunu görmezden gelmişti.

Eylemin sonunda önümüzdeki haftasonu yeni bir yürüyüş yapılacağı  duyuruldu. Günün sonunda hatırımızda etkisi vapurda, otobüste, tramwayda konuşularak şehre dağılan,  "hayvanseverlik" kavramının yerini daha geniş kapsamlı bir felsefe olan "yaşam hakkı savunuculuğuna" bıraktığı, kimi eksiklikleri / gereksizlikleri olsa da derli toplu bir halk hareketi ve yasa yapıcıların bu sese kulak vermesi dileği kaldı.Hiç yorum yok :