Sulukule'de Arkeolojik Buluntulara Rağmen İnşaat Başlatıldı

Hiç yorum yok
Kazı Alanı

Dün Sulukule Platformu'nun basın duyurusuna yer vermiştik. Bugün ise, inşaat alanında bulunan arkeolojik kalıntıların fotoğraflarına ve Platform'un konu ile ilgili açıklamasına yer veriyoruz.

Bölgede bulunan tarihi künkler

Biz, hani son günlerde hayat gailesine dalıp giden ve etrafımızda olanı biteni görmeme, duymama, bilmeme yolunu seçen İstanbullular, desem ki Platform'un sorduğu soruları ilgililere bir de biz yöneltsek? Yerel yönetimlerden verdikleri demeçleri belgelerle kanıtlamalarını talep etsek? Hani tarihi bir yerleşim alanının ucubik beton binalara gömülmesine bu kez seyirci kalmasak? Daha da önemlisi bir vatandaş olarak Bilgi Edinme Kanunu adı altında demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak istediğimiz konuda belgeli olarak bilgi alma hakkımız olduğunu bilsek ve bilmekten de öteye geçerek bu hakkımızı kullanmaya başlasak?

Ben bir İstanbullu olarak, daha da önemlisi kültür varlıklarının yağma edilmesine seyirci kalamayan bir dünya vatandaşı olarak ilgililere konu ile ilgili dilekçemi göndereceğim. Cevap ve belge alırsam, ki Bilgi Edinme Kanunu'na göre göndermek zorundalar, buradan paylaşacağım.

Sözü Sulukule Platformu'na ve gönderdikleri belgelere bırakma zamanı şimdi.

Tarihi pipolar

Basın Duyurusu

Bugün Sulukule'de temel atma töreni düzenleyen Fatih Belediyesi, bir yasa dışı uygulamaya ve skandala daha temel degil imza attı...

İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı

Temel atma cukuru, aslında Arkeoloji Müzesi denetiminde elle kazı yapılan ve halen sürmekte olan kazının çukuru... Belediye bu alanı tek giriş olacak şekilde paravanlarla izole etti ve basını buraya topladı... Ama , kazıdan cıkarılan ve Osmanlı dönemine ait su şebekesi künklerinin balonlarla ve süslerle kamufle edildiği gözlerden kaçmadı... Ayrıca, henuz arkeolojik kazının ilk aşamalarında olan bu sahadan, Hellenistik döneme ait bazı bulgulara ulaşıldıgını da tabii ki açıklamadı.

Fatih Belediyesi, ne Arkeoloji müzesinin daha epey sürecek sonuç raporunu bekledi, ne de Koruma Kurulu'nun "sonuçlar belirleninceye kadar alana hic bir şekilde fiziki müdahalede bulunulamaz" şeklindeki kararına uydu (karar ekte).

Yaklaşık 100 bin metrekare genişliğindeki yenileme alanı içinde yaklaşık 100 metrekarelik bir bölümde yapılan ve üstelik henüz tamamlanmamış olan kazıyı, temel cukuru olarak basına yutturmaya ve "burada elle arkolojik kazı yapıldı" diyerek, Kurul'un bütün yenileme alanı için, yani 100 bin metrekarelik alan için zorunlu kıldığı jeo-radar manyetik tarama işlemini es geçerek, "arkeolojik araştırma tamamlanmıştır" izlenimini vermeye çalıştı...

O zaman soruyoruz:

-Arkeoloji Müzesi'nin verdiği sonuç raporu nerede?

-Olmayan bu rapora istinaden ilgili Koruma Kurulu'nun verdiği karar nerede?

-Dahası, Başkan Mustafa Demir'in "kazı yaptık hiç bir şey çıkmadı" dediği bu küçücük alandan görgü tanıklarına dayanarak çıktığını bildiğimiz, helenistik bulgular, arkeolojik kap kacak nerede?

Bu rapoların araştırma tamamlanmadığı için henüz oluşturulmadığını ve bunlar yazılmadan Sulukule'de inşaata başlanamayacağını ( 18-2-2010 tarihli Kurul kararı gereği. ekte) biliyoruz. Yanlış biliyorsak. Mustafa Demir bunları da açıklayıp duyursun... Böylece kamuoyunun yanısıra, olayın esas sorumluları durumundaki Arkeoloji Müzesi de, Koruma Kurulu da bilgilenmiş olur...

Fatih Belediyesi'ni bir kez daha yalanlara sarılmadan yasal kararlara uymaya, sorularımızı tek tek belgelerle yanıtlamaya çağırıyoruz.

Daha da önemlisi, konunun esas muhattapları olan ve denetimden sorumlu kurumları yani, Arkeoloji Müzesi ve Koruma Kurulu'nu acilen görevlerini yerine getirmeye, konunun takipçisi olmaya çağırıyoruz... Böylece onlar da bu skandalın bir parçası olmazlar...

Hiç yorum yok :